KiVaTyö - Kielitietoinen ohjaus, valmennus ja työelämä

Koulutuksessa saat tukea maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden valmiuksien, osaamisen ja tuen tarpeiden tunnistamiseen, tuen tarjoamiseen, yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen, ohjaukseen ja opetukseen sekä yhteistyöhön työelämän ja muiden toimijoiden kanssa.

Kielitietoista ohjausta tehostamalla parannetaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvalmiuksia, osaamista ja työllistymisvalmiuksia.
Opetushenkilöstön osaamista vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvalmiuksien kehittämiseen, kielitietoiseen ohjaukseen, erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen ja työllistymisen tukemiseen.

 

Kohderyhmä
Ammatillinen opetus- ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosjohto.
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja täten kohderyhmälle maksutonta.

 

Toteutustapa
Toteutus on kansallista, koska hankkeen koulutuksiin voi osallistua verkko-opintoina.

Koulutuksen teemoja ovat:

  • Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuki ja kielitietoinen ohjaus
  • Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja oppimisen tukeminen
  • Heikot oppimisen perustaidot omaavien opiskelijoiden ohjaus ja tuki
  • Työelämälähtöinen ohjaus - tavoitteena työllistyminen
  • Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot ja niiden toteuttaminen.

Imoittautuminen teemoihin Koulutuksen sisältö -välilehden kautta.

Hanke toteutetaan yhdessä Mercurian ja Ammattiopisto Liven kanssa.