Ilmoittautuminen

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja oppimisen tukeminen, 5 op
Ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut.

Heikot oppimisen perustaidot omaavien opiskelijoiden ohjaus ja tuki, 5 op
Ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut.

Työelämälähtöinen ohjaus - tavoitteena työllistyminen, 5 op
Ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuki ja kielitietoinen ohjaus, 5 op

Ilmoittautuminen on päättynyt - toteutuksen osallistujamäärä on täynnä.
 

Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot ja niiden toteuttaminen, 5 op

Ilmoittautuminen päättynyt.

 

Yrityskohtaiset toteutukset:
Ota yhteyttä täydennyskoulutuksen päällikkö Jutta Paukkoseen
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
puh. 040 4887 003.