Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset Koulutuksen sisältösivujen kautta!

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja oppimisen tukeminen, 5 op

Heikot oppimisen perustaidot omaavien opiskelijoiden ohjaus ja tuki, 5 op

Työelämälähtöinen ohjaus - tavoitteena työllistyminen, 5 op

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuki ja kielitietoinen ohjaus, 5 op
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot ja niiden toteuttaminen, 5 op
Ilmoittautuminen päättynyt.

 

Yrityskohtaiset toteutukset:
Ota yhteyttä täydennyskoulutuksen päällikkö Jutta Paukkoseen
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
puh. 040 4887 003.