Koulutuksen sisältö

Ohessa kehittymisohjelman moduulit. Saat lisätietoa moduulista, aikataulusta, sisällöstä ja ilmoittautumisesta klikkaamalla joko moduulin nimeä tai Lue lisää kohtaa.
Lisätietoja avataan kehittymisohjelman edetessä.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuki, kielitietoinen ohjaus ja työllistyminen, 5 op

Tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien parissa ohjaustyötä tekevän henkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevien tunnistamisessa, ohjaamisessa ja kohtaamisessa.
Tarkoituksena on jakaa konkreettisia työkaluja ja kehittää niitä edelleen maahanmuuttajien kohtaamiseen ja ohjaukseen, sekä kielitietoiseen työotteeseen että työelämässä tapahtuvaan koulutukseen ja työllistymiseen.

Lue lisää

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuki ja kielitietoinen ohjaus, 5 op

Koulutuksen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien parissa ohjaustyötä tekevän henkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevien tunnistamisessa, ohjaamisessa ja kohtaamisessa.
Tarkoituksena on lisätä tietoa erityisen tuen tarpeista, niiden tunnistamisesta ja tukemisesta, antaa konkreettisia työkaluja ja kehittää niitä edelleen maahanmuuttajien kohtaamiseen ja ohjaukseen sekä kielitietoiseen työotteeseen.
Kielitietoisen ohjauksen kehittäminen, kokeilut omassa työssä ja hyvien käytänteiden jakaminen oppilaitoksissa sekä työelämässä.

Lue lisää

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja oppimisen tukeminen, 5 op

Tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista erityisen tuen toteuttamisperiaatteisiin liittyen. Siihen liittyy kyky tunnistaa erityisen tuen tarpeet, suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä oppimisen ratkaisuja ottaen huomioon opiskelijan erityisen tuen tarpeen syyt sekä löytää ratkaisuja ja vaihtoehtoja erityisen tuen tarpeen omaavien opiskelijoiden työelämässä tapahtuvaan koulutukseen ja työllistymiseen.

Heikot oppimisen perustaidot omaavien opiskelijoiden ohjaus ja tuki, 5 op

Tavoitteena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön kykyä tunnistaa, ohjata ja valmentaa puutteelliset opiskelun perustaidot omaavat henkilöt. Yhdessä kehitetään opiskelun perustaitoja, joiden avulla opiskelijoilla on paremmat mahdollisuudet osallistua koulutukseen, työelämään ja työllistyä.

Työelämälähtöinen ohjaus - tavoitteena työllistyminen, 5 op

Tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön ja työelämän kanssa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjausta yhdessä: työelämävalmiudet, työpaikalla tapahtuva koulutus ja oppiminen sekä työllistyminen.

Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot ja niiden toteuttaminen, 5 op

Tavoitteena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön kykyä tunnistaa oppimisvalmiuksien opetuksesta (OPVA) hyötyvät opiskelijat ja suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä, opiskelijan oppimisvalmiuksien tarpeita tukevaa opetusta ja ohjausta

Lue lisää ->
Ilmoittautuminen käynnissä.

Ilmoittatumiset Lue lisää -linkkien kautta.